Andrahandsupplåtelse

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Med andrahandsupplåtelse menas när någon annan än du själv bor i lägenheten under en viss tid.

Om du bara hyr ut en del av lägenheten, t ex ett rum till en inneboende, behöver du inte ha styrelsens godkännande.

Du ansöker skriftligt om andrahandsuthyrning. Från och med 2015 tar Brf. Vingen ut en avgift för andrahandsupplåtelsen. Den uppgår f n till 100:- per månad. Det är inte tillåtet med andrahandsupplåtelse till juridiska personer.

Så här gör du
Kontakta HSB och begär ansökningsformulär för andrahandsuthyrning.
HSB Stockholm Servicecenter
Box 1385

171 27 Solna
Tel. 010-442 11 00

Du får då ett ansökningsformulär från HSB som du fyller i och skickar tillbaka. På ansökan ska det tydligt framgå till vem lägenheten hyrs ut samt varför och hur länge den ska hyras ut. Alternativt kan du hämta ansökan under fliken Blanketter.

Din rätt att hyra ut

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns skäl till detta, t ex om du på grund av arbete eller studier på annan ort, militärtjänstgöring, längre vistelse på vårdinrättning eller att du vill bosätta dig i bostaden efter pensionering inte kan använda lägenheten som permanent bostad under en period. Att hyra ut endast för ekonomisk vinning är enligt Hyresnämnden inte ett godtagbart skäl.

Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett (1) år i taget. Bestämmelserna i hyreslagen och bostadsrättslagen gäller.

Korttidsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i en omfattning som kan uppfattas som hotellverksamhet som till exempel till Airbnb. Det är inte heller tillåtet att byta bostad med någon annan under en semesterperiod. Det är i lagens mening en andrahandsuthyrning och kräver tillstånd, även om ingen betalning utgår. Uthyrning till juridiska personer är inte tillåtet, varken för kort eller längre tid.

Ditt ansvar

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Du har alltså fortfarande ansvaret för lägenheten, att avgiften betalas och att hyresgästen sköter sig och följer Brf Vingens regelverk. Du bör ha ett skriftligt hyresavtal och hyr du ut på längre tid än två år bör du avtala bort besittningsskyddet.

Det är viktigt att känna till att om lägenheten olovligen hyrs ut i andra hand kan detta ligga till grund för uppsägning av nyttjanderätten till lägenheten.