Brf. Vingens valberedning 2023-2024

Jenny Claesson, tfn 076-125 25 50 (sammankallande)

Mohammed Saleh, tfn 073-729 76 52

Johanna Backman, tfn 00358-405 481 617

E-post till valberedningen: valberedning@vingen.com