Brf. Vingens valberedning 2023-2024

Jenny Claesson, tel. 0761 252 550 sammankallande)

Mohammed Saleh, tel. 0737 297 652

Johanna Backman tel. 00358 – 405 481 617

Epost till valberedningen: valberedning@vingen.com