Brf. Vingens valberedning 2022-2023

Jenny Claesson, tel. 0761 252 550 (sammankallande)

Baldur Baldursson, tel. 0707 188 577

Johanna Backman tel. 00358 – 405 481 617

Epost till valberedningen: valberedning@vingen.com