Brf Vingen har tvättstugor i varje trappuppgång, utrustade med moderna maskiner. Det finns även grovtvättstugor att tillgå på två adresser i föreningen. Det kostar inget att nyttja tvättstugorna. För att vi ska kunna hålla kostnaderna nere för lokaler och utrustning är det förstås angeläget att alla som utnyttjar dem städar efter sig och respekterar trivselregler.

Tvättstugor i trapphusen
Tvättning kan ske alla dagar mellan klockan 07.00–22.00. Dagen är indelade i fem tretimmarspass.
Pass 1: 07.00-10.00
Pass 2: 10.00-13.00
Pass 3: 13.00-16.00
Pass 4: 16.00-19.00
Pass 5: 19.00-22.00

Bokning
All tvättid bokas på den lista som sitter inne i tvättstugan, ange namn och lägenhetsnummer. Bokad tvättid som inte skall utnyttjas bör strykas.
Boka inte fler än två pass åt gången, så tvättmöjlighet inte begränsas för grannarna. Om bokad tvättid inte påbörjats efter 30 minuter får den övertas av någon annan.

Grovtvätt
Mattor och tyngre tvättgods får endast tvättas i våra grovtvättstugor. Det finns två stycken i Vingen, på Pilotgatan 11 och 42.

Rengöring
Rengör tvättmaskinerna efter avslutad tvättning.
Rengör luddfiltren i torktumlarna.
Rengör luddfiltret i torkskåpet och torka ur skåpet.
Sopa eller våtmoppa golvet efter avslutad tvättning.

Problem i tvättstugan
Om det uppstår problem i tvättstugan av något slag, så kontakta Felanmälan.

Felanmälan
Om det uppstår fel på maskinerna gör en felanmälan och sätt en lapp på maskinen att det gjorts..

Trivsam tvättstuga i Vingen
Vi vill påminna om bästa sättet att använda våra tvättstugor för att hålla både maskiner och lokaler så fräscha som möjligt så länge som möjligt. Tvättstugorna i portarna i Vingen sköts helt och hållet av oss själva, d v s det kommer inget städbolag och städar, utan skötseln är vårt eget ansvar, vilket också är ett sätt att hålla våra kostnader nere.