Vingens Stickkafé

Tycker du om att handarbeta, sticka, brodera eller annat? I så fall är du välkommen till Vingens stickkafé när höstsäsongen börjar

Vingens bokkafé

Tycker du om att läsa? Då hittar du säkert något lämpligt i Vingens bibliotek. Har du böcker att skänka som kan vara till glädje för övriga boende i Vingen eller om du vill låna böcker, kontakta Mary Ann (se kontaktlista i trapphuset)