Vingen har en seniorklubb som för närvarande har 61 medlemmar. Om du är 55+ är du välkommen att delta i klubbens träffar den andra onsdagen varje månad klockan 14.00.

Klubbens möten betyder mycket för seniorernas trivsel. De får gemenskap och utbyter information och granntjänster. Ibland bjuds någon gäst in, man reser tillsammans eller går på teater. Seniorklubbens styrelse får varje vår och höst en inbjudan av HSB Stockholms pensionärsråd.

Vill du ha mer information om seniorklubben kontakta klubbens ordförande: Gun Åberg , telefon 0705-908 583

Mötestider våren 2019

13/2, 13/3, 10/4, 8/8

OBS! Ny lokal. Kolla anslaget i ditt trapphus.