GARAGET STÄNGS 31/5 FÖR RENOVERING. RENOVERINGEN FÖRVÄNTAS PÅGÅ ÅRET UT. 

Garage

Vingen har ett garage på Gondolgatan 12 med 343 parkeringsplatser för bil, och 9 parkeringsplatser för motorcykel. Det finns även en gästparkering, på första halvplanet, för besökande till föreningen.

Garagefastigheten ägs av föreningen, men grannfastigheten Piloten nr 2 disponerar 54 platser enligt servitut.

Av de 343 bilplatserna är 92 försedda med el-uttag för motorvärmare. 6 av platserna är avsedda för rörelsehindrade. Numera finns det 20 elladdplatser att hyra samt 3 platser på gästarkeringen. Det finns också nio MC-platser.
Det finns även gästparkering. Koder till denna hittar du på avgiftsaviseringarna.

Priser:
En p-plats utan motorvärmare kostar 450 kr/månad
En p-plats med motorvärmare kostar 520 kr/månad

En elladdplats kostar 520 kr/månad. Därtill kommer elförbrukningen.
MC-platser kostar 210 kr/månad

Med garageplatsen medföljer 1 tag som ger tillträde till garaget. Önskas flera taggar kostar dessa kr 300/st vilket är en administrativ kostnad som inte återbetalas.

Du kan anmäla ditt intresse för garageplats genom att logga in på Mitt HSB alt.  ringa 010-442 11 00.

Läs mera om den digitala köhanteringen här

Städdagar i garaget:
Normalt genomförs tre städdagar per år i garaget. Alla bilar måste vara borta ur garaget mellan klockan 8.00 och 16.00 under städdagarna, annars riskerar man att få straffavgift. Information om städning i garaget anslås i god tid vid garagedörrarna, på anslagstavlorna i trapphusen och på webbplatsen.
Om man absolut är förhindrad att flytta bilen måste man sopa sin p-plats i förväg. Skriv då en lapp ”Jag har sopat” och fäst på bilens vindruta. En gång om året städas dock garaget särskilt grundligt och då måste samtliga bilar utrymmas.

Du som använder garaget bör tänka på:
• Att använda papperskorgarna med förnuft. Stäng locket ordentligt!
• Att det nya asfaltsgolvet är känsligt för olja – om din bil läcker olja kan du bli ersättningsskyldig (reparera bilen snarast och lägg skydd på golvet tills du fått det ordnat).
• Att parkeringsplatsen inte är en förvaringsplats för batterier eller däck

Hissarna i garaget
Hissarna i garaget ägs inte av föreningen utan av ägarna till fastigheten Piloten 2, där Tornadoskolan hyr lokaler. Observera att det finns två hissar som ger tillträde till garageplanen, en från Pilotgatan och en från Gondolgatan 2.