Vingens gårdsgrupper

 Våra fem gårdar har var sin gårdsgrupp som bland annat har följande uppdrag:

arbeta för att förbättra och underlätta informationsflödet inom föreningen

  • bidra till att öka delaktighet och engagemang bland boende
  • ta reda på boendes intressen, kunskaper och erfarenheter för att utveckla föreningsarbetet i stort
  • vara kontaktpersoner för ut- och inflyttade
  • verka för trygghet och trivsel på gårdarna
  • arbeta med grannsamverkan.

Kontaktpersoner för gårdsgrupperna hittar du nedan:

Kontaktuppgifter gårdsgrupper 2024

Gårdsgruppsansvarig
Gun Åberg
gun.aberg44@gmail.com

Gårdsgrupper                                 

Styrspaken:
Elin Söderquist
elin.soderquist@gmail.com

Fallvinden:
Margareta Kürtler
margareta50@hotmail.com

Vindstruten:
Birthe Karlsson
birte.karlsson@gmail.com

Piloten:
Bitte Engzell
bitte.engzell@gmail.com

Gondolen:
Monica Attebrant
monica.attebrant@gmail.com