Vingens gårdsgrupper

 Våra fem gårdar har var sin gårdsgrupp som bl.a har följande uppdrag:

arbeta för att förbättra och underlätta informationsflödet inom föreningen

  • bidra till att öka delaktighet och engagemang bland boende
  • ta reda på boendes intressen, kunskaper och erfarenheter för att utveckla föreningsarbetet i stort
  • vara kontaktpersoner för ut- och inflyttade
  • verka för trygghet och trivsel på gårdarna
  • arbeta med grannsamverkan

Kontaktpersoner för gårdsgrupperna hittar du nedan:

Kontaktuppgifter gårdsgrupper 2023

Gårdsgruppsansvarig
Gun Åberg
gun.aberg44@bredband.net

Gårdsgrupper                                 
Styrspaken:

Elin Söderquist
elin.soderquist@gmail.com

Fallvinden:

Margareta Gürtler
margareta50@hotmail.se

Vindstruten:

Birthe Karlsson
birte.karlsson@gmail.com

Piloten:

Bitte Engzell

bitte.engzell@bredband.net

Gondolen 
Monica Attebrant
monica.attebrant@gmail.com