Vingens gårdsgrupper

 Våra fem gårdar har var sin gårdsgrupp som bl.a har följande uppdrag:

arbeta för att förbättra och underlätta informationsflödet inom föreningen

  • bidra till att öka delaktighet och engagemang bland boende
  • ta reda på boendes intressen, kunskaper och erfarenheter för att utveckla föreningsarbetet i stort
  • vara kontaktpersoner för ut- och inflyttade
  • verka för trygghet och trivsel på gårdarna
  • arbeta med grannsamverkan

Deltagarna i gårdsgrupperna hittar du nedan:

Kontaktuppgifter gårdsgrupper 2022

Gårdsgrupp               Adress       Tel                      
E-post 

Styrspaken
Kenneth Gustafsson
  P19             073-6398527
kenneth@bredband.net
Elisabet Brundin        P21              073-0734707
bettan.brundin@hotmail.com
Elin Söderquist          P17              076-2171500
elin.soderquist@gmail.com

Fallvinden
Erika Betzén
              P15               070-7962828
erikabetzen@hotmail.com
Margareta Gürler     F8                  073-5716727
margareta50@hotmail.com
Ragnar Eriksson       F2                 072-5364944
ragnar.eriksson4@gmail.com
Malin Holm              P13                070-6962658
m.holm1998@gmail.com

Vindstruten
Magda Brättemark  SA43             070-4565945
mave98@hotmail.com
Birthe Karlsson        SA39             073-9158183
birthe1@bredband.net
Ulf Stennacke          SA39              070-2031831
ustennacke@hotmail.com
Lennart Flygge        SA43              073-6503622
flygge.lennart@hotmail.com
Michelle Weijburg     F1                 076-0623758
michelle.weijburg@live.se

Piloten
Per Samuelsson        P20              070-7740703
nyttper@gmail.com
Johan Owenius         P22               070-7514018
johanowenius@gmail.com

Gondolen 
Monica Attebrant     P46               070-7395025
monica.attebrant@gmail.com
Maria Karpe             P44                076-2217089
mariakarpe@hotmail.com
Andreas Ohlsson     P40               073-3502414
riksbradis@live.se
Gun Åberg               P48                 070-5908583
gun.aberg44@bredband.net