Vingens gårdsgrupper

 Våra fem gårdar har var sin gårdsgrupp som bl a har följande uppdrag:

arbeta för att förbättra och underlätta informationsflödet inom föreningen

  • bidra till att öka delaktighet och engagemang bland boende
  • ta reda på boendes intressen, kunskaper och erfarenheter för att utveckla föreningsarbetet i stort
  • vara kontaktpersoner för ut- och inflyttade
  • verka för trygghet och trivsel på gårdarna
  • arbeta med grannsamverkan

Deltagarna i gårdsgrupperna hittar du under rubriken Kontakt