Basfakta om Vingen
Postadress
Karta över Vingen
Fastighetsbeteckningar och adresser
Antal bostadslägenheter
Garage
Antal uthyrbara lokaler

Fastighetsägare
HSB:s Brf nr 141 Vingen i Stockholm
Org. nr 716416-7947


Postadress

HSB Brf Vingen
Gondolgatan 10
128 32 Skarpnäck


Karta över Vingen

Kartan-NY-1.pdf


Fastighetsbeteckningar och adresser

Kv. Fallvinden 1 (H5)
Fallvindsgatan nr: 2-8, Pilotgatan nr: 13-15, Gondolgatan nr: 2-12

Kv. Gondolen 1 (H2)
Pilotgatan nr: 36-50, Gondolgatan nr: 7-9

Kv. Piloten 3 (H11)
Pilotgatan nr: 18-30, Pilottorget nr: 1-5

Kv. Styrspaken 1 (H1)
Pilotgatan nr: 17-31, Gondolgatan nr: 1-5

Kv. Vindstruten 1 (H10)
Skarpnäcks allé nr: 39-45, Pilotgatan nr: 11, Fallvindsgatan nr: 1-7

Byggnadsår 1983-85


Antal bostadslägenheter

Kv Styrspaken: 111 st
Kv Gondolen: 108 st
Kv Fallvinden: 115 st
Kv Vindstruten: 98 st
Kv Piloten:  106 st
Totalt: 539 lgh
S:a m2 bostadslägenheter 41.733 m2

Ladda ner lägenhetsritningar längst ner på denna sida.


Garage

Kv Piloten 1


Antal uthyrbara lokaler

Skolor, förskolor 4 st
Coop-butik 1 st
Pizzeria 1 st
Frisersalong 1 st
Kontor 2 st
Lokal Pilotgatan 13A 1 st
Driftkontor 1 st
Lokaler i garage 2 st
S:a m2 uthyrd lokalarea 3 002 m2


Antal gemensamma utrymmen

Trapphus 43 st
Tvättstugor 43 st
Grovtvättstugor 2 st
Trapphuslokaler 43 st
Miljörum 2 st
Bastu 1 st
Styrelselokal 1 st
Föreningslokal 1 st
Gästlägenhet 2

Lägenhetsritningar

2rok-570m2

2rok-595m2

2rok-615m2

2rok-675m2

3rok-71m2

3rok-745m2

3rok-755m2

3rok-775m2

4rok-89m2

4rok-97m2

4rok-99m2

4rok-110m2

4rok-1015m2

4rok-1115m2

5rok-124m2

5rok-1175m2

6rok-142m2