Föreningen köper ett stort antal tjänster av entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Ekonomisk och teknisk förvaltning
Föreningens löpande rutinärenden som ekonomihantering och administration handläggs av HSB Stockholm. HSB sköter också en del projekt och hantering av kontakter på uppdrag av styrelsen.
För kontakt med HSB, se rubriken Kontakt.

Fastighetsskötsel
Skötsel och reparationer ombesörjs av CS Drift & underhållservice, Christer Söderström. I många fall tar man hjälp av entrepenörer som rörmokare, ventilationstekniker, elektriker, målare, glasmästare, plåtslagare, m fl.

Trädgårdsskötsel
Våra gröna ytor sköts av Trivselträdgårdar, Tyresö.

Städning
Städning av våra trapphus och övriga gemensamma ytor sköts av Evident. Observera dock att tvättstugor och hobbylokaler i trapphusen sköts av de boende.

Övriga köpta tjänster:
• Hissar: Stockholms hiss
• Garageportar: Una Portar
• Fjärrvärme: Fortum Värme AB
• Elenergi och nät: Fortum Markets AB
• Elmätning: Infometric AB
• Bredband/Ip-telefoni: Telenor
• Kabel-TV: Tele2
• Bevakning: Securitas AB
• Störningsjour: Störningsjouren AB

För periodiskt underhåll har projektavtal tecknats med ett antal entreprenörer.

Tips: Söker du själv en entreprenör som t ex hantverkare för renovering i ditt hem, gå till HSB Stockholms hemsida som har en lista på alla HSB har avtal med.