Föreningen köper ett stort antal tjänster av entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Ekonomisk och teknisk förvaltning
Föreningens löpande rutinärenden som ekonomihantering och administration handläggs av HSB Stockholm. HSB sköter också en del projekt och hantering av kontakter på uppdrag av styrelsen.
För kontakt med HSB, se rubriken Kontakt.

Fastighetsskötsel
Skötsel och reparationer ombesörjs av CS Drift & underhållservice, dvs. av Christer Söderström. I många fall tar man hjälp av entrepenörer som rör-, ventilations- och elektriker, målare, glasmästare, plåtslagare m.fl.

Trädgårdsskötsel
Våra gröna ytor sköts av Trivselträdgårdar, Tyresö.

Städning
Städning av våra trapphus och övriga gemensamma ytor sköts av KEAB. Observera dock att tvättstugor och hobbylokaler i trapphusen sköts av de boende.
I informationen i ditt trapphus kan du läsa när ditt trapphus städas.

Övriga köpta tjänster:
• Ekonomisk och administrativ förvaltning:
• HSB Stockholm
• Fastighetsskötsel: CS Drift- och underhållsservice
• Trädgårdsskötsel och vinterhållning: Trivselträdgårdar, Tyresö
• Städning: Städpoolen AB
• Hissar: ManKan AB
• Garageportar: Crawford Service AB
• Fjärrvärme: Fortum Värme AB
• Elenergi och nät: Fortum Markets AB
• Elmätning: Infometric AB
• Bredband/Ip-telefoni: Bredbandsbolaget
• Kabel-TV: ComHem
• Bevakning: Securitas AB
• Störningsjour: Störningsjouren AB

Dessutom har Föreningen ett antal ramavtal för reparationer enligt en förteckning som återfinns på hemsidan. För periodiskt underhåll har projektavtal tecknats med ett antal entreprenörer.