Brf Vingens regler finns delvis reglerade i föreningens stadgar. Det är viktigt för allas trivsel att du, din familj och även dina gäster följer våra trivselregler. Här är några av de mest aktuella.

Rökning i hissar, tvättstugor, bastun och i trapphuset är förbjudet. Att kasta fimpar är självklart inte heller tillåtet. Tänk på våra småbarn! Röker du i på din balkong eller loftgång måste du se till att detta inte stör dina grannar.

Ingenting får kastas från balkonger och loftgångar. Vattnar du blommor är det din skyldighet att se till att det inte droppar på grannen under dig.

Tvättstugorna får inte användas mellan kl 22.00 och 07.00. Regler för användning av tvättstugorna finns anslagna i respektive tvättstuga.

Enligt Brandskyddsmyndigheten får inget brännbart förvaras i trapphusen. Detta gäller även cyklar och barnvagnar.

Fyrverkerier är förbjudna på gårdarna och grönytorna intill föreningens byggnader. Här har styrelsen valt att följa Stockholm stads lokala ordningsstadgar och polisanmäler överträdelse.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen såsom garage, hissar, tvättstugor, förråd och förrådsgångar, träfflokaler och trapphus.

Störande ljud (t ex hög musik, borrande el dyl) får inte förekomma efter kl 22.00 före arbetsdag och efter kl 24.00 övriga dagar. Störande arbeten får inte påbörjas förrän efter kl 8.00. Detta gäller alla dagar i veckan.

När det gäller de stora helgerna (jul, påsk, midsommar etc) är det inte lämpligt att hålla på med renovering som hörs i hela trapphuset. Tala om för dina grannar när du ska bygga om och kom överens om när det är lämpligt i tid att borra i betongen. Visa hänsyn och använd sund förnuft!

Grillning på balkonger och loftgångar kan ske om inte oset stör grannar. OBS! Dock ej med öppen låga såsom grillkol eller gasol.

Loftgångarna, balkongerna och uteplatserna i bottenplan är ditt och föreningens ansikte utåt. Tänk på att det inte ser skräpigt ut eller att framkomligheten för grannar inte försämras. Tänk på att inte förvara brännbart material på loftgången.

Bollspel på innergårdarna är endast tillåtet för barn under skolåldern. Ett flertal fotbollsplaner finns i föreningens närhet.

Hundar ska hållas kopplade inom bostadsområdet (även i trapphuset) och självklart plockar du upp efter din hund överallt. Rastning av hundar på innergårdar är inte tillåtet.

Mata inte fåglarna inom vårt bostadsområde. Om du vill hjälpa småfåglarna med att få mat så måste du gå utanför Vingens område och eventuellt där sätta upp en matningsplats. Småfåglarna lär sig snabbt var de hittar mat. Placera gärna matningsplatsen ovanför marken, t ex ett fågelbräde. Undvik att lägga mat direkt på marken. Då matar du råttor och inte fåglar!

Hjälp till att hålla rent och snyggt i föreningen. Samtliga gårdar har gott om papperskorgar som töms regelbundet. Använd dem!

Regler för cykelförråd

Cykelförrådet är till för trapphusets boende.

Endast cyklar som är i regelbundet bruk får förvaras i förrådet.

Cyklarna ska vara märkta med lägenhetsnummer, namn frivilligt.

MC och mopeder får ej förvaras i förråden p g a brandrisken, här hänvisar styrelsen till Vingens garage.

Samtliga platser i cykelförrådet är till för alla boende i trappen.

Övergivna och trasiga cyklar kommer att tas bort regelbundet, detta aviseras i god tid före åtgärden.

Har du behov av annan cykelförvaring, hör av dig till styrelsen.

Man kan inte ha regler för allt. Man måste visa omdöme också. Tänk på att du inte bor ensam i huset. Försök att ha bra kontakt med dina grannar och visa hänsyn.