VÄLKOMMEN TILL BRF VINGENS FÖRENINGSLOKAL

                                                                       

Föreningslokalen ligger på Pilotgatan, mellan nr 28 och 30.

Lokalen har plats för 100 personer i biosittning, 50 när man använder bord och stolar.

Det finns även köksutrustning till 50 personer. Köket är dock inget matlagningskök men det finns vanlig ugn och mikrovågsugn så du kan värma mat.

Lokalen kostar 350 kr att hyra per tillfälle.

Boka datum och tid i kalendern nedan och ange gärna om bokningen gäller barn- eller vuxentillställning. Du får en bekräftelse på bokningen inom ett par dagar. Din tagg nr 1 (samma som till porten) programmeras för den tid du angett vid bokningen. OBS! Du måste boka med minst en veckas framförhållning, annars hinner vi inte förbereda tillträdet till lokalen.

Uppstår problem kan du ringa till lokalansvarig Kenneth Gustafsson, tfn 073-639 85 72.

Debiteringen sker genom HSB:s försorg. Hyran läggs på avin för förstkommande kvartal. Du måste vara registrerad lägenhetsinnehavare/delägare för att kunna boka. Ange ditt lägenhetsnummer (1-3 siffror) i samband med bokningen. Lägenhetsnumret (som är din lägenhets ID) hittar du på din avi eller på tavlan i ditt trapphus. Utan lägenhetsnumret kan vi inte bekräfta din bokning.

Din tagg nr 1 kommer att programmeras inför bokningsdatum.

Avbokning måste ske senast 48 timmar före hyresstart, annars kommer du att debiteras för bokningen.

VIKTIGA REGLER

  • Det måste vara tyst kl 22-09
  • Lokalen får inte användas till övernattning.
  • Lokalen får inte hyras ut till annan person (tredje part).
  • Max 100 personer får vistas i lokalen samtidigt.
  • Du måste städa efter dig, det ingår i avtalet. Om städningen inte är tillfredsställande kommer vi att debitera städning som utförs av annan part till en kostnad av 650 per timme.
  • Om något går sönder måste du snarast anmäla detta till lokalansvarig.
  • Se till att du vet var brandsläckare finns om olyckan är framme.
  • Ska du röka, får du gå bort från huset. En askkopp finns till höger intill buskarna.
  • Mer detaljerade regler finns på anslag i lokalens kök.
Kalendern laddas...
- Tillgänglig
18
- Bokad
18
- Reserverad
18
- Delvis bokad

Välj starttid (obligatoriskt):

Välj sluttid (obligatoriskt):

Namn (obligatoriskt):

E-post (obligatoriskt):

Lägenhetsnummer (obligatoriskt):

Telefon:

Typ av tillställning (obligatoriskt):
 Vuxen Barn

Övriga detaljer: