UNDER TIDEN GARAGERENOVERINGEN PÅGÅR (1/6-31/12) STÄNGS MILJÖRUMMET. I STÅLLET ANVÄNDS DET TIDIGARE KÄLLSORTERINGSRUM OCH VALVET INTILL PILOTGATAN 20.

Källsorteringsrummet ligger till vänster om garaget med ingång från gatan. Här slänger du glas, papper, elektronik och plast. I valvet vid Pilotgatan slängs endast grovsopor.

HJÄLP OSS ATT HÅLLA ORDNING. BYGGA INTE BERG OCH SLÄNG SOPOR INTE PÅ GOLVET!

Lathund för källsortering: lathund hushåll

Hushållsavfall får inte lämnas i källsorteringsrummet. Byggavfall, bilbatterier och vitvaror får inte heller lämnas i källsorteringsrummet – sådant avfall lämnar du till återvinningscentralen. I källsorteringsrummet lämnar du: rengjorda burkar och flaskor i glas. Har de innehållit livsmedel ska de rengöras. Glödlampor, lysrör, elavfall, småbatteriet. Metallförpackningar såsom konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler mm. Stora wellpapp- och kartongförpackningar /ska vikas ihop eller skäras itu).

Hushållsavfall

Hushållsavfall får ej lämnas i källsorteringsrummet. Hushållssopor förpackas i plastpåsar och kastas i sopnedkastet i trapphuset. Stoppa inte ner hela förpackningar som cornflakespaket, pizzakartonger, vinboxar eller dylikt – riv i stället isär och pressa ihop förpackningarna innan du slänger dom. Hårda och mjuka plastförpackningar som burkar, flaskor, matfrigolitförpackningar, tvättmedelspaket ska av hygieniska skäl behandlas som hushållssopor och kastas i sopnedkastet.

En snabb översikt

Tidningar

Tidningar lämnas i insamlingscontainer på flera ställen i Skarpnäck

 Farligt avfall

Farligt avfall lämnas till miljöstationen vid ICA på Skarpnäcks Allé

Här lämnar du: starka rengöringsmedel, färg, lim- och lackrester, frätande ämnen, lösnings- och bekämpningsmedel, kvicksilverhaltigt material.

Apoteksvaror

Gamla mediciner och kasserade kanyler ska lämnas till Apoteket. Mediciner får inte spolas ner i toaletten.

Byggavfall, bilbatterier och vitvaror (kyl, frys, spis mm), stora möbler

Lämnas till återvinningscentral, t ex i Högdalen

 Hela och rena kläder, möbler, husgeråd, böcker mm

Kan lämnas till Myrorna, Frälsningsarmén eller Möjligheternas hus i Skarpnäck