FRÅN OCH MED 1 APRIL 2023 ÄR MILJÖRUMMEN I GARAGET ÅTER I BRUK

I RUMMET TILL VÄNSTER OM GARAGEGRINDARNA (med ingång från gatan) slänger du:

* Tidningar och kartonger.

Stora wellpapp- och kartong-förpackningar ska vikas ihop eller skäras itu (Gör det gärna hemma) Tänk på att vi är många som slänger.

I DET STORA MILJÖRUMMET, (till höger om uppfarten) slänger du:

* Rengjorda burkar och flaskor i glas. (har de innehållit livsmedel ska de rengöras.)

* Glödlampor, lysrör, elavfall och småbatteriet.

* Hårda och mjuka plastförpackningar som burkar, flaskor, tvättmedelsförpackningar och liknande.

* Metallförpackningar såsom konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler mm.

HJÄLP OSS ATT HÅLLA ORDNING.  SLÄNG RÄTT SAKER PÅ RÄTT STÄLLE OCH SLÄNG  INGA SOPOR PÅ GOLVET!

* Byggavfall, bilbatterier, vitvaror (t.ex. kyl, frys, spis, tvättmaskin) och möbler får INTE lämnas i Miljörummen – sådant avfall lämnar du på Återvinningscentralen i t.ex. Högdalen.

* Matavfall får INTE lämnas i Miljörummen. Det läggs fortfarande i papperspåsar och placeras i de utplacerade matavfallskärlen precis som tidigare.

* Hushållssopor/matrester får INTE lämnas i Miljörummen. Hushållssopor förpackas i plastpåsar och kastas i sopnedkastet i trapphuset. Hela förpackningar som cornflakespaket, pizzakartonger, vinboxar eller dylikt – måste tas isär ordentligt och slängas i väl ihopknuten soppåse för att inte fastna i sopnedkastet. Men helst ska de lämnas i rummet för tidningar och kartonger enligt ovan.

FARLIGT AVFALL

T.ex starka rengöringsmedel, färg, lim- och lackrester, frätande ämnen, lösnings- och bekämpningsmedel, kvicksilverhaltigt material lämnas till miljöstationen vid ICA på Skarpnäcks Allé.

APOTEKSVAROR

Gamla mediciner och kasserade kanyler ska lämnas till Apoteket. Mediciner får INTE spolas ner i toaletten.

HELA OCH RENA KLÄDER, MÖBLER, HUSGERÅD, BÖCKER M.M. kan lämnas till Myrorna, Frälsningsarmén eller Möjligheternas hus i Skarpnäck