OBSERVERA:

I RUMMET TILL VÄNSTER OM GARAGEGRINDARNA (med ingång från gatan) slänger du:

 • Pappersförpackningar och kartong.
 • Tidningar.

Stora wellpapp- och kartongförpackningar ska vikas ihop eller skäras itu (gör det gärna hemma) Tänk på att vi är många som slänger!

I DET STORA MILJÖRUMMET INNE I GARAGET (till höger om uppfarten) slänger du:

 • Glas – burkar och flaskor (har de innehållit livsmedel ska de rengöras.)
 • Glödlampor, lysrör, elavfall och småbatterier.
 • Plast – hårda och mjuka plastförpackningar som burkar, flaskor, tvättmedelsförpackningar och liknande.
 • Metallförpackningar såsom konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler m m.

Hjälp till att hålla ordning – släng rätt saker på rätt ställe och ställ eller släng inget på golvet utanför kärlen! Det blir en kostnad för föreningen om så sker, dvs en kostnad för oss alla. 

OBSERVERA ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT SLÄNGA FÖLJANDE I VÅRA MILJÖRUM: 

 • Möbler och teveapparater o dyl. Om du vill slänga möbler, teveapparater eller liknande, behöver du ta dem till Återvinningscentral.
 • Byggavfall, bilbatterier, vitvaror (t ex kyl, frys, spis, tvättmaskin) måste också tas till Återvinningscentral.
 • Matavfall. Dessa läggs i papperspåsar (som du hittar i våra miljörum eller i matbutik) och placeras i de utplacerade matavfallskärlen. Observera att det är lag fr o m 2023 att slänga matavfall i separat kärl!
 • Hushållssopor. De förpackas i plastpåsar och kastas i sopnedkastet i trapphuset. Hela förpackningar som cornflakespaket, pizzakartonger, vinboxar eller dylikt – måste tas isär ordentligt och slängas i väl ihopknuten soppåse för att inte fastna i sopnedkastet – men helst ska de lämnas i rummet för tidningar och kartonger enligt ovan.
 • Farligt avfall – t ex kemikalier, starka rengöringsmedel, lim- och lackrester, målarfärg, kvicksilverhaltigt material o dyl. Farligt avfall kan lämnas till miljöstationen vid ICA på Skarpnäcks Allé, eller till Återvinningscentral.
 • Apoteksvaror –gamla mediciner och kasserade kanyler lämnas på apotek. OBS! Mediciner får INTE spolas ned i toaletten!
 • Hela och rena kläder, möbler, husgeråd, böcker m m kan lämnas till Myrorna, Stadsmissionen, Möjligheternas hus i Skarpnäck, eller dylik organisation. De flesta erbjuder hämtning av större möbler och mängder!