Av din månadsavgift är en del avsättning till din inre fond som du kan använda till reparationer och förbättringar av din lägenhet.

Ersättning för utlägg

Skicka in kopia på kvitton till HSB. Om det inte klart framgår av kvittot vad varan eller tjänsten avser ska förklarande text skrivas. Blanketten hittar du under rubriken Blanketter och utlägg.

Blanketten ska innehålla följande uppgifter:

  • HSB Brf Vingen nr 141
  • Lägenhetsnummer: 1 – 3 siffror (OBS alltså INTE Skatteverkets nummer – om du är osäker på vilket nr din lägenhet har så hittar du det på tavlan i porten eller på utsidan av din ytterdörr, om den inte är utbytt)
  • Innehavare: namn och adress
  • Ditt telefonnummer
  • Banknamn, clearingnummer och kontonummer

Skicka till:

HSB Stockholm

Box 1385

171 27 Solna

OBS! För att få pengarna insatta på ditt konto måste du anmäla kontot till Swedbanks utbetalningsservice. Det betyder inte att du måste ha konto i Swedbank utan du kan använda ditt vanliga konto. Om du inte vill göra detta, betalas pengarna ut på en utbetalningsavi för kontant uttag.

För att anmäla ditt konto kan du antingen gå till ett Swedbank-kontor (glöm ej att ta med ID-handling) eller göra följande:

Logga in på Swedbanks hemsida via denna adress: https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg och följ instruktionerna på skärmen.