Föreningens styrelse
Styrelsen, som utses på den ordinarie årsstämman, ansvarar för föreningens ekonomi och för förvaltningen av fastigheterna, och ska främja medlemmarnas trygghet och gemenskap. Styrelsen försöker också se till att medlemmarna får en god service. Styrelsen har tystnadsplikt.

Kontakta gärna styrelsen
Du är välkommen att kontakta styrelsen med frågor och synpunkter. Använd i första hand e-post: info@vingen.com
Skrivelser till styrelsen kan också lämnas in i brevinkastet på Gondolgatan 10, föreningens styrelselokal.
Om du har frågor och synpunkter i olika ärenden kan du även kontakta styrelseledamöterna personligen. Se under rubriken Kontakt i huvudmenyn.
Du kan även kontakta någon i din gårdsgrupp.

Föreningsstämman
Brf Vingens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie årsstämma hålls en gång per år, vanligen i slutet av maj i en lokal i Skarpnäck. Inför årsstämman har medlemmarna möjlighet att lämna motioner. Vid behov kan extra stämma inkallas.

Gårdsgrupper
Från 1 september 2015 infördes en ny organisation med gårdsgrupper. Läs mer under rubriken Gårdsgrupper.