Det finns ett antal mindre utrymmen som iordningställts som förråd och hyrs ut separat till medlemmar. Bostadsrättsinnehavare som önskar extra förrådsutrymme gör en skriftlig anmälan till HSB servicecenter (service.stockholm@hsb.se). Tillgången på extra förråd är litet och efterfrågan stor.

För mer information, kontakta styrelsen: info@vingen.com.