HSB Förvaltning

Kontaktuppgifter:

HSB Stockholm
Box 1385, 171 27 Solna

Org nr: 716416-7947

Epost: service.stockholm@hsb.se
Telefon: 010-442 11 00
Telefontid vardagar: 08:00-16:30

Förvaltare Marlon Gordon Sjöberg
010-442 50 15, epost: marlon.gordon.sjoberg@hsb.se

Föreningens ekonomi Cornelia Haapala
010-442 10 26, epost:  cornelia.haapala@hsb.se