HSB Förvaltning

Kontaktuppgifter:

HSB Stockholm
Box 1385, 171 27 Solna

Org nr: 716416-7947

Epost: service.stockholm@hsb.se
Telefon: 010-442 11 00
Telefontid: vardagar: 07.00-17.30

Förvaltare Andreas Olsson
010-442 10 92, epost: andreas.olsson@hsb.se

Föreningens ekonomi Anna Rosquist
010-442 15 12, epost:  anna.rosquist@hsb.se