När du kontaktar styrelsen ange alltid:
Namn
Adress
Lägenhetsnummer
Telefonnummer hem och dagtid.
E-post: info@vingen.com
Nedan finns kontaktuppgifter till respektive styrelseledamot.

Ordförande
Mary Ann Sörensen – 0722 225 370 – ordforande@vingen.com

Underhåll/teknik, vice ordförande
Gunnar Karlsson – 0732 447 582 – underhall@vingen.com

Sekreterare

Elisabeth Stahlenius – 0704 955 592 – sekreterare@vingen.com

Ekonomi

Rolf Erlandsson – 0708 121 012 – ekonomi@vingen.com

Information (Flygbladet)
Mary Ann Sörensen – 072-222 5370 – flygbladet@vingen.com

Trädgård
Cathis Neidenmark – 0708 88 00 47 – tradgard@vingen.com

Säkerhet

Henrik Andersson – 0763 488 934 – sakerhet@vingen.com

Ledamot HSB
Krister Norlin – 010 442 14 50 – krister.norlin@hsb.se