Bastu

BASTUN ÄR UNDER OMBYGGNAD

NY BASTU KOMMER ATT TAS I BRUK MARS/APRIL 2020!

 

Bildkälla: Wikimedia Commons

Vingens bastu ligger på Pilotgatan 13A och är till för föreningens medlemmar.

Viktiga Regler för bastun! Dessa regler är till för allas trevnad!

Bokning:
• Bastun bokas på bokningslistan utanför bastun, med LÄSBART SKRIVET EFTERNAMN OCH VINGENS LÄGENHETSNUMMER!
• Endast EN bokning får göras åt gången, man kan alltså inte boka upp fler tider innan man utnyttjat klart en tidigare bokad tid!
• Avslutas bastubadandet senast kl. 17.00 får man boka upp maximalt två timmar åt gången.
• Påbörjas bastubadandet kl.16.00 eller senare får man boka upp maximalt en och en halv timme åt gången.
• 30-minutersregel. Är du mer än 30 minuter sen, så har en annan rätt att överta din tid!

BOKNING SOM INTE GJORTS ENLIGT OVAN ÄR OGILTLIG OCH KOMMER ATT STRYKAS FRÅN BOKNINGSLISTAN.

Ordning och reda:

Klockan 22.00 skall du ha lämnat bastun, boende i fastigheten skall ej störas i onödan!

• Respektera tiden så att inte nästa bastubadare måste vänta på dig!
• Om någon ska basta efter er, låt bastun vara påslagen.
• Efter avslutat bastubad skall bastun städas av den som använt den. Det betyder att man torkar av golven, ser till att hårtussar och annat avlägsnas även från golvbrunnarnas lock, samt ser till att det i övrigt är rent i bastulokalerna.
• Ingenting får lämnas kvar i bastulokalerna. Vingen ansvarar inte för kvarlämnat!
• Hundar och andra husdjur får inte tas med i bastulokalerna.
• Rökning är inte tillåtet. Gå utomhus och stäng dörren efter dig om du behöver röka.

DEN SOM INTE BRYR SIG OM OCH RESPEKTERAR OVANSTÅENDE REGLER RISKERAR ATT STÄNGAS AV FRÅN VIDARE BASTUBAD!