Lås och nycklar

Nycklar till lägenhetens entrédörr och tillhörande förråd ansvarar bostadsrättshavaren för. Nycklar och taggar till portar, trapphuslokal och cykelrum tillhör föreningen men ska vid överlåtelse överlämnas till köparen av lägenheten. Ändringar i passersystemets register (porttelefonen) vid in-  och utflyttning görs av Vingens fastighetsskötare Christer Söderström

Eventuella saknade nycklar och extra nycklar och taggar till gemensamma utrymmen hanteras av fastighetsskötaren. För kontakt se rubriken Felanmälan.

 En engångsavgift tas ut som HSB-förvaltningen fakturerar alt. lägger på avgiften för nästkommande kvartal:

  • Ny tagg till passersystemet kr 200
  • Tagg till bastu kr 300
  • Ändringar av telefonnummer/byte av namn kr 50
  • Armband med tagg finns i fyra färger rosa, blå, grön och vit. Tre storlekar: 195 mm, 180mm och 152 mm. Kostnad per armband kr 200 OBS!  I de fall då fler taggar behövs till hemtjänst och hemsjukvård skall detta ansökas med blankett där kontaktperson hos berörd utförare anges. Kostnaden per tagg blir då 50 kr/styck. Se under Blanketter och avtal