Lås och nycklar

Nycklar till lägenhetens entrédörr och tillhörande förråd ansvarar bostadsrättshavaren för. Nycklar och taggar till portar, trapphuslokal och cykelrum tillhör föreningen men ska vid överlåtelse överlämnas till köparen av lägenheten. Ändringar i passersystemets register (porttelefonen) vid in-  och utflyttning görs av Vingens fastighetsskötare Christer Söderström.

Du ska ha 4 ljusblå taggar, märkta 1-4.

Samtliga 4 går till din port.

1 och 2 går till garaget och miljörum

1 går till gästlägenheterna när du bokat.

Har du en mörkblå tagg går den till bastun om du anmält dig till bastugruppen.

Eventuella saknade nycklar och extra nycklar och taggar till gemensamma utrymmen hanteras av fastighetsskötaren. För kontakt se rubriken Felanmälan.

 En engångsavgift tas ut som HSB-förvaltningen fakturerar, alternativt lägger på avgiften för nästkommande kvartal:

  • Ny tagg till passersystemet – 200 kr
  • Tagg till bastu – 300 kr
  • Ändringar av telefonnummer/byte av namn – 50 kr
  • Armband med tagg finns i fyra färger rosa, blå, grön och vit. Det finns tre storlekar: 195 mm, 180 mm och 152 mm. Kostnad per armband: 200 kr. OBS!  I de fall då fler taggar behövs till hemtjänst och hemsjukvård skall detta ansökas med blankett där kontaktperson hos berörd utförare anges. Kostnaden per tagg blir då 50 kr/styck. Se under Blanketter och avtal