Information om vår entreprenör som sköter om vår utemiljö:

 OM TRIVSELTRÄDGÅRDAR

Trivselträdgårdar heter vår trädgårdsentreprenör. Det är de som, sedan 2012, har hand om våra gårdar, trapplotter och övriga markytor. De sköter även snöröjningen under vinterhalvåret. Joakim driver företaget och har, till sin hjälp ett antal duktiga personer. Några jobbar hela året och några bara under sommarsäsongen.

Trivselträdgårdar arbetar vanligtvis mellan kl 07.00 och 16.30 men enligt en överenskommelse vi gjort körs inga maskiner före kl 08.00 annat än i yttersta nödfall.  T.ex kan undantag behöva göras vid löv- och snöröjning då det är viktigt att hålla våra gångar och entréer halk- och snöfria även tidiga morgnar.

Ibland jobbar Trivselträdgårdar med större projekt och kan då finnas kvar i området lite längre på dagarna.

Trivselträdgårdars trädgårdsår:

I början av året städar vi mycket. Det som göms i snö kommer fram i tö. Av vinterns hårda vindar har många grenar ramlat och vi städar också bort de löv som är kvar sedan i höstas. Vi brukar alltid lämna lite löv i buskagen till maskarna under vintern, de löv som inte blivit mat åt maskarna städar vi bort på vårkanten. All halkstopp som vi använt under vintern ska även städas upp från hårdgjorda ytor och från gräsmattor där vi tidigare lagt snö. Vi brukar alltid göra en grovsopning med sandupptagningsmaskinen och senare när vi har gjort framsopningen för hand, då avslutar vi med maskinsopning.

När värmen stiger om dagarna brukar vi vårstäda rabatter och planteringsytor. Vi klipper ner gamla perenner och låter ibland klippet ligga kvar som då fungerar som täckning som förhindrar ogräsens framfart.

Så tidigt som vädret tillåter planterar vi penséer i föreningens urnor.

Ungefär i maj brukar vi klippa gräset första gången. Fortsättningsvis under året brukar vi klippa gräset ungefär varannan vecka, men allt beror på hur vädret har varit och därmed hur snabbt gräset växer. För oss tar gräsklippningen 1-2 dagar. Varje, alternativt varannan gräsklippning, trimmar vi också gräset på de ställen som klipparen inte kommer åt. Vi brukar avsluta gräsklippningen med att blåsa bort gräsklipp från gångar.

På försommaren planterar vi om i föreningens urnor. Vi byter ut de penséer vi planterade i våras, mot sommarblommor. Sommarblommorna får sedan stå kvar tills september, då vi byter ut växterna mot en mer vädertålig höstplantering.

Vi brukar ha som riktmärke att innan midsommar ska vi ha klippt häckarna en första gång. Andra gången vi klipper häckarna brukar vara i augusti.

Under perioden JAS (juli, augusti, september) brukar vi även utföra teknisk beskärning. Då beskär vi träd och buskar så att lampor, gångvägar och husfasader är fria från växtlighet. Vi beaktar dock alltid växternas naturliga växtsätt.

Under samma period alternativt under de mildare delarna av vintern, beskär vi även äppel- och päronträd. Under perioden JAS beskär vi stenfrukt (plommon, körsbär osv).

Mellan alla dessa moment rensar vi ogräs och luckrar jorden, plockar skräp och fimpar, tömmer papperskorgar och askkoppar och sköter om föreningens planteringar. Vi har även hand om era julgranar, lekredskap och komposttunnor m.m.

När höstlöven ramlar försöker vi att klippa sönder så mycket som möjligt av löven på gräsmattorna. Endast om det blir för stora mängder av löv forslar vi bort löven.

Innan den första halkan kommer brukar vi sanda alla hårdgjorda ytor. Vi använder ett finkornigt grus, även om vi ibland benämner det som sandning.

Vi bevakar vädret under hela vinterperioden som varar från november till mars, och halkbekämpar när temperaturen växlar. Vi halkbekämpar alltid i samband med att vi snöröjer, då plogens hårda tryck på snön skapar halkiga vägar.

När vintern övergår i ett nytt trädgårdsår igen, börjar vi om med årets alla sysslor.

Under perioden november till mars brukar vi även utföra så kallad föryngringsbeskärning på de buskar som behöver detta. Vi skär ned busken helt och busken börjar återväxten kommande år.

Vi är alla tacksamma för att ännu ett år förvalta just er utemiljö på bästa sätt.

//Joakim med personal

De senaste åren har det även genomförts större projekt i form av gårds- och trapplottsrenoveringar. Detta kommer att fortsätta tills vi fått riktigt fint överallt, förutsatt att föreningens ekonomi klarar det. Trivselträdgårdar får ibland också rycka in och hjälpa till med gräv- och återställningsarbeten vid t.ex. vattenskador och asfalteringsarbeten kring våra fastigheter.

Trivselträdgårdar har både hand om skötseln av utemiljön samt vinterunderhållet. Det finns en stor fördel i att ha samma firma som sköter bådadera eftersom de vet var de måste köra försiktigt med traktorn för att inte skada buskar och växter. Vi har betydligt mindre snöröjningsskador tack vare detta.

Det är välutbildade och duktiga tjejer och killar som jobbar för oss och vår förening. De kan sitt jobb och vet hur växter, buskar och träd ska tas omhand på bästa sätt. Vi i styrelsen litar på att de gör sitt bästa för vår utemiljö och vi hoppas att ni övriga medlemmar ska göra detsamma.

Har ni synpunkter på trädgårdsarbetet så vänd er i första hand till trädgårdsansvarig via mail. Trivselträdgårdar kan ändå inte göra något utan styrelsens godkännande. Om det är något mer akut, som t.ex. farliga grenar eller liknande så får ni gärna säga till dem. Uppmuntrande ord och beröm får ni självklart gärna ge trädgårdsarbetarna direkt! Det är mycket uppskattat.