Badrumsrenovering

• Kontakta styrelsen i god tid inför din badrumsombyggnation
• Bifoga ritning samt/eller skriftlig beskrivning
• Ange vald cerifierad (våtrumsbehörighet fodras) hantverkare
• Invänta besked från styrelsen (tar ca 1 månad om allt är ok)

Elledningar nära avlopp: Vår tekniska förvaltare har särskilt bett oss uppmärksamma att under avlopp/toalett finns elledningar som kan skadas. Ska du flytta avlopp/toalett, bila golven runt avlopp, kontakta alltid styrelsen för att diskutera detta i förväg och undvika stora skador!

Renovering med flytspackel: Flytspackel får aldrig kommer ner i avloppet! Förvånansvärt nog har det visat sig att auktoriserade och välrenommerade hantverkare kan slarva genom att låta flytspackel rinna ner i avloppet. Tyvärr har detta tidigare orsakat både stopp och stora översvämningar.
Flytspackel får inte hällas ut i dagbrunnarna utomhus. Spacklet fastnar på rörväggarna och orsakar stopp! Detta kan stå både dig och föreningen mycket dyrt.

Var därför mycket noga med att alltid informera dina hantverkare att det är helt förbjudet att hälla flytspackel i avloppen under några omständigheter.
Överblivet flytspackel samt byggsopor lämnas på närmaste återvinningscentral.

Om störningar: Bullrande arbeten (exempelvis borrning) får endast förekomma på följande tider, enligt föreningens trivselregler:
Vardagar: 08:00 – 19:00 lördagar och söndagar: 10:00 – 17:00
Övriga helgdagar tillåts inga störande arbeten.
Den som upplever sig bli störd kan anmäla detta till föreningens styrelse!

Läs mer i Råd-o-tips-vid-renovering juni 2021