DU BEHÖVS!

Vi behöver dig i Vingen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan du tycker kan passa för olika uppdrag i vår Brf Vingen. Kontakta valberedningen om du har frågor om vad det kan innebära eller anmäl på epost:  valberedningen@vingen.com. Vi behöver ditt svar senast 6 mars 2017.

Gun Åberg   Håkan Petersson     Yvonne Bernzon

Valberedningen BRF Vingen