FEL PÅ FASADBELYSNING

F n finns det ingen fasad- eller portbelysning på adresserna Pilotgatan 20-24 och Pilottorget 1. Felsökning pågår.