Lägenhetsritningar och beskrivningar finns under rubriken Basfakta. De senaste årens årsredovisningar finns under rubriken Årsredovisningar.

Månadsavgiften – täcker mycket

Månadsavgiften är baserad på andelstalet för bostadsrätten. Den ska täcka lägenhetens andel av föreningens löpande drifts- och underhållskostnader samt kostnader för övriga avgifter såsom lån, fastighetsskatt, långsiktigt planerat underhåll samt avskrivningar på föreningens byggnader.

Vad ingår mer i månadsavgiften?

Tilläggsförsäkring

Föreningen har tecknat s k bostadstilläggförsäkring för alla medlemmar, vilket betyder att ingen medlem behöver teckna en sådan extra försäkring. OBS! Detta ersätter inte den egna hemförsäkringen för personliga saker.

Försäkringen har tecknats i Folksam, försäkringsnummer 244014. Vid skada ring 08-7728020. Du kan läsa viktig information om tilläggsförsäkringen här.

Inre fond

En liten del av månadsavgiften går till en inre fond som kan användas till reparationer och förbättringar i lägenheten. Behållningen på varje lägenhets inre fond framgår av månadsaviseringen. För mer information om hur du begär ersättning från din inre fond, se här.

Tillägg till månadsavgiften

El

Föreningen har s k enhetsmätning av levererad el-energi. Föreningen har ett kollektivt avtal med Fortum. Det innebär att föreningen äger samtliga mätare till lägenheter och lokaler och debiterar respektive medlem dess elförbrukning på avgiftsavierna.

Elförbrukningen regleras i efterhand. Den läses av fyra ggr/år och debiteras på det kommande kvartalets avgiftsavier. Du ser där vilken månad din debitering avser.

Vid överlåtelse av bostadsrätten bör elkostnaden regleras vid kontraktsskrivning.

Varmvatten

Den egna förbrukningen av varmvatten framgår av månadsavierna. Även detta sker i efterhand, precis som elen, och det framgår av månadsavin vilken månad debiteringen avser.

Bredband och IP-telefoni

Föreningen har avtal med Telenor om tillgång till bredband och IP-telefoni.

Alla lägenheter debiteras med kr 125/månad. Samtalsavgifter debiteras direkt av Telenor.

OBS! Den boende måste själv kontakta Telenor för att få ta del av tjänsten. Det sker inte med automatik.

Kabel-TV

Alla boende har kabel-TV genom Tele2. Kostnaden för detta är 25 kr/månad per lägenhet. I denna avgift ingår Tele2:s basutbud (för det aktuella basutbud, kolla Tele2:s hemsida). För ytterligare kanaler och digital TV tecknas avtal med Tele2.

Nycklar och taggar

Var god se till att säljaren lämnar över samtliga nycklar och taggar till entré, lägenhet, miljörum m m.