Lägenhetsritningar och beskrivningar finns under rubriken Basfakta. De senaste årens årsredovisningar finns under rubriken Årsredovisningar.

Vad ingår i månadsavgiften?

Månadsavgiften

Månadsavgiften är baserad på andelstalet för bostadsrätten. Den ska täcka lägenhetens andel av föreningens löpande drifts- och underhållskostnader samt kostnader för övriga avgifter såsom lån, fastighetsskatt samt avskrivningar på föreningens byggnader.

Tilläggsförsäkring

Föreningen har tecknat s k bostadstilläggförsäkring för alla medlemmar vilket betyder att ingen medlem behöver teckna en sådan extra försäkring. OBS! Ersätter inte den egna hemförsäkringen för personliga saker. Försäkringen har tecknats i Folksam, försäkringsnummer 244014. Vid skada ring 08-7728020. Du kan läsa viktig information om tilläggsförsäkringen här

Inre fond

En liten del av månadsavgiften går till en inre fond som kan användas till reparationer och förbättringar i lägenheten. Behållningen på varje lägenhets inre fond framgår av månadsaviseringen.

Tillägg till månadsavgiften

 El

Föreningen har s k enhetsmätning av levererad el energi. Föreningen har ett kollektivt avtal med Fortum. Det innebär att föreningen äger samtliga mätare till lägenheter och lokaler och debiterar respektive medlemsförbrukning på avgiftsavierna.

Elförbrukningen regleras i efterhand. Den läses av fyra ggr/år och debiteras på det kommande kvartalets avgiftsavier.

Vid överlåtelse av bostadsrätten bör elkostnaden regleras vid kontraktsskrivning.

Varmvatten

Den egna förbrukningen av varmvatten framgår av månadsavierna.

Bredband och IP telefoni

Föreningen har avtal med Telenor om tillgång till bredband och IP telefoni.

Alla lägenheter debiteras med kr 125/månad. Samtalsavgifter debiteras direkt av Telenor.

Den boende måste själv kontakta Telenor för att få ta del av tjänsten. Det sker inte med automatik.

Kabel TV

Alla boende har kabel TV genom ComHem. Kostnaden för detta är kr 25/månad per lägenhet. I denna avgift ingår ComHems basutbud (för det aktuella basutbud, kolla Comhems hemsida). För ytterligare kanaler och digital TV tecknas avtal med ComHem.

Nycklar och taggar

Var god se till att säljaren lämnar över samtliga nycklar och taggar till entré,  lägenhet, miljörum mm.