TAPPAT TAGGEN?

Om du har tappat din tagg ska du genast anmäla det till Christer, vår fastighetsskötare så han kan ”döda” den. Annars kan det ju vara just din borttappade tagg som gör att obehöriga kan ta sig in i trapphus och garage.

BOMBER OCH GRANATER!

Som några av er kanske har hört så har du mullrat med jämna mellanrum. Detta mullrande beror på planerade sprängningar under Hammarbybacken. Så det är inget att oro sig över och det kommer inte skada våra fastigheter. Sprängningar kommer att ske mellan 07.00 – 22.00 och kommer sträcka sig fram till sommaren 2022

BREV OM INGLASNING

Nordiska Inglasningar har i dagarna skickat ut brev till en del boende varav det kan uppfattas som att detta görs i samarbete med Vingen. DETTA ÄR INTE FALLET. Vingens styrelsen har flera gånger i kontakter med företaget gjort klart att Vingens namn inte får användas i reklamutskick.

VÄXTER, JORD OCH GUNGOR

VÄXTER OCH JORD FRÅN BALKONGER OCH KRUKOR

Vi har byggt en ny uppsamlingsplats för föreningens trädgårdsavfall på vändplanen bakom garaget ut mot fältet (två stora betongfack). Där kan nu även alla vi boende lägga våra växter och jordrester. Kärlen på gårdarna har vi valt att ta bort fr.o.m i år. Dels för att det blev väldigt dyrt att tömma dem så ofta som behövdes och dels för att det tyvärr lades saker (sopor) i dem som inte skulle vara där.

GUNGORNA PÅ GÅRDARNA

Trivselträdgårdar har ansvaret för att låsa upp dem när underlaget är tillräckligt mjukt. Detta är regelstyrt för allmänna lekplatser (vilket även våra betraktas som) och inget vi bestämmer över själva. Så snart det är säkert kan vi alltså gunga igen.

Cathis Neidenmark, Mark- och trädgårdsansvarig

STÖLDER FRÅN LOFTGÅNG

I natt har obehöriga tagit sig in i ett trapphus och stulit saker från en loftgång. Obehagligt! Vi kan alla hjälpa till att hålla buset borta. 1. Se till att entrédörrarna går i lås när du går in och ut. 2. Släpp aldrig in någon du inte känner om de ringer på porttelefonen eller låta dom följa med dig när du går in. Det gäller din och min säkerhet.

MATA FÅGLORNA, INTE RÅTTORNA!

Under denna bistra vintertid är det många som vill hjälpa fåglarna med att lägga ut mat på marken. Gör inte det! Matrester på marken drar till sig råttor i stället och det vill vi undvika till varje pris. Det finns fler råttor i Stockholm än människor och vi vill inte gärna ha alla i Skarpnäck! Vill du hjälpa fåglarna, mata i stället i skogen, genom att hänga upp exempelvis talgbollar i träden. Fåglarna behöver fet mat för att klara kylan. Sätt gärna upp fågelmatningen nära buskar eller grenar så att fåglarna lätt kan ta sig i skydd från eventuella katter och rovfåglar, dock utanför Vingens fastigheter.

VATTENAVSTÄNGNING 3 FEBRUARI

VATTENAVSTÄNGNING I HELA VINGEN

ONSDAGEN DEN 3 FEBRUARI KL 9 STÄNGER VI AV VARM- OCH KALLVATTNET I HELA VINGEN PÅ GRUND AV VENTILBYTE. DETTA GÖRS AV STOCKHOLMS VATTEN. DET ÄR SVÅRT ATT BERÄKNA HUR LÅNG TID VATTENAVSTÄNGNINGEN KOMMER ATT PÅGÅ.

  • TAPPA UPP VATTEN SÅ DU HAR TILL DIN VATTENFÖRBRUKNING HELA DAGEN
  • LÄMNA INTE KRANARNA ÖPPNA UNDER AVSTÄNGNINGSTIDEN. DET FINNS RISK ATT VATTNET FORSAR UT NÄR DET SÄTTS PÅ IGEN.

SOPHÄMTNINGEN I JULHELGEN

Sopsamfälligheten meddelar följande:

Under perioden fram till den 10 januari 2021 har Sopsam aktiverat extra ronderingar, dvs en utökad bemanning för kontroll och städning runt utställda sopkärl och containers i Skarpnäck. Detta är dock en temporär åtgärd för att få det rent och fint fram till Trettondagen. Extra bemanning innebär extra kostnader varför vi vänder oss till er, samtliga delägare, med uppmaning om att sprida följande information till sina boende, anställda, kunder och leverantörer:

Det är förbjudet att lämna hushållssoporna utanför de utställda plastkärlen respektive containrarna. Locken på kärlen samt luckorna till containers ska hållas stängda. Soppåsar ska vara knutna och får fördelas jämnt över samtliga utställda kärl. Kärl får inte fyllas över brädden. Är det närmaste sopkärlet fyllt får man gå till ett annat, alternativt avvakta tills tömning har sket. Sopor som råkar trilla ut får man plocka upp. Vuxna och friska ska hjälpa äldre och rörelsehindrade. Alla ska hjälpas åt att hålla det städat och fint där man bor eller jobbar.

Beträffande grovsopor och källsorterade fraktioner – samma regler gäller även här – inget avfall utanför sopkärlen som står i miljöstugorna. Allt som lämnas utanför debiteras separat och innebär extra utgifter för fastighetsägaren. Blanda inte ihop fraktionerna. Håll det rent och fint i miljöstugorna.

TILLFÄLLIG STÄNGNING AV PLAN 1 I GARAGET

På måndag 14/12 kommer vi att tillfälligt stänga nedre planet (plan 1) i garaget mellan kl 11 – 15 för reparation av porten. Hämta ut din bil före kl 11 om du ska i väg.

OBS! – OBEHÖRIGA I TRAPPHUS OCH GARAGE

Det har, på några ställen, uppmärksammats att någon/några petat in papper i våra portlås för att hålla dem upplåsta. Vi utgår ifrån att detta inte gjorts av boende utan av obehöriga som vill få tillträde till våra trapphus. Vi ber samtliga boende att vara MYCKET observanta på att portarna går i lås och att obehöriga inte uppehåller sig i trapphusen. Det verkar vara ungdomar och man kan mycket väl prata med dem och tala om att de inte får vara där, om man stöter på dem. Man kan göra detta om man pratar med dom lugnt och stilla och med auktoritet som vuxen. Upptäcker ni uppställda portar ber vi er att rensa låsen omgående! 

Ungdomar i garaget

Vi har även uppmärksammat att ett gäng ungdomar från tid till annan tar sig in vårt garage. Om du ser dom, anmäl det genast till Christer. Om ni misstänker brott, ring genast polisen 112.