GARAGEKONTRAKT – UPPDATERING

På grund av maskinhavari har inte alla kontrakt kunnat tryckas upp.

I helgen delar styrelsen och gårdsgrupperna ut majoriteten av kontrakten. Övriga får sina kontrakt senast i mitten på nästa vecka.

Vi ber om överseende med detta.

Vid frågor, v g kontakta Mary Ann eller Gunnar.

GARAGET ÖPPNAS 1 MARS

Nästa vecka (vecka 3) börjar vi dela ut kontrakten till alla som tidigare hade garageplats.

Följ noga anvisningarna i det medföljande brevet.

Vid frågor, v g kontakta Mary Ann eller Gunnar.

BYTE AV ELMÄTARE

Vi ska byta elmätare för samtliga lägenheter i Vingen. Detta görs av Infometric och eftersom bytet görs i elrummen kommer det inte att beröra alla boende så mycket annat än under själva bytet. Detta tar 5-10 minuter och under den tiden stängs din el av.

Bytet görs enligt följande:

v.2 Gondolen

v.3 Styrspaken

v.4 Fallvinden

v.5 Vindstruten

v.6 Piloten

Har du frågor om detta, v g kontakta Christer, Gunnar eller Mary Ann

FÖRBRUKNINGSSTATISTIK

HSB meddelar att förbrukningsspecifikation och elpris har fallit bort på avgiftsavierna för oktober-december till boende i föreningar med Individuell mätning och debitering av varmvatten och/eller el. De belopp som har aviserats är dock korrekta.

VANDALER PÅ VINDSTRUTEN

Vandaler har i helgen huggit/skurit i det nyplanterade trädet på Vindstrutens gård, vid boulebanan!! Har du sett något? Hör av dig till tradgard@vingen.com.Eller är det oförstående barn, utan uppsikt, som varit framme? Osäkert om trädet kan läka men vi hoppas!!Träd är dyra!!

GARAGERENOVERING

I dag 31 maj är sista dagen att hämta ut din bil.

Alla boendetaggar upphör att gälla vid midnatt. 1 juni är garaget en byggarbetsplats och endast entreprenören har tillträde.

MILJÖRUMMET HAR NU STÄNGTS

MILJÖRUMMET HAR NU STÄNGTS.

1 JUNI ÖPPNAR MILJÖRUMMET (DET GAMLA KÄLLSORTERINGSRUMMET) SOM LIGGER TILL VÄNSTER OM GARAGEINFARTEN.

VI BEHÖVER 2 DAGAR (30 OCH 31 MAJ) FÖR ATT TÖMMA BEFINTLIGA KÄRL OCH STÄLLA IN TOMMA KÄRL I KÄLLSORTERINGSRUMMET. VI HOPPAS PÅ ER FÖRSTÅELSE FÖR DETTA.

BYTE AV SPISKÅPA

Från 1 april i år har du möjlighet att få bidrag vid byte till en ny spiskåpa. Spiskåpan skall vara avsedd för lägenhet och vara försedd med justerbar ventil. Ansökningsblankett finns under Blanketter och Avtal.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2022

Välkommen till Brf. Vingens föreningsstämma 2022. Stämman äger rum 31 maj 2022 kl 19.00 i Kulturhuset, Skarpnäcks Allé 25. OBS! Ändring av datum.  Kaffe och smörgås serveras från kl 18.00.

Kallelse med dagordning finns på den gamla anslagstavlan. Årsredovisning och övriga handlingar till stämman delas ut i brevlådorna i god tid före stämman.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

TERRASSRENOVERING

Nu påbörjas renoveringen av terrasserna ovanför Coop.