GLAD MIDSOMMAR!

FRÅGOR OCH SVAR

Inför stämman har det kommit in ett antal frågor till styrelsen. Frågor och svar hittar du under rubriken STYRELSEN

POSTRÖSTNING

Du har väl inte glömt att poströsta till stämman? Sista dagen måndagen 8 juni!

SOPSUGSPROBLEM IGEN

Sopsugen i Skarpnäck har återigen vatteninträngning i systemet och anläggningen kommer att tas ur drift. När detta sker är lite oklart. Kärlen håller f n på att ställas ut i hela Skarpnäck.

  • Under stilleståndet placeras kärl och containers ut enligt tidigare.
  • Sopschakten i era fastigheter kommer att kontrolleras och bekräftas tomma, därefter stängs/plomberas inkastluckan.
  • Under stilleståndet får luckorna ej öppnas och avfall får ej slängas däri.

För närvarande finns ingen tidsplan för när anläggningen återigen kan tas i drift men vi kommer att hålla er uppdaterade.

VI BYTER GRINDKOD

1 juni, dvs på måndag, byter vi koden till samtliga grindar (förutom garaget). Ny kod finns i senaste numret av Flygbladet. För din och min säkerhet, lämna inte ut koden till obehöriga.

ETT PAR SKRIVFEL I STÄMMOMATERIALET

Punkt 21 i dagordningen anger att antalet ledamöter i valberedningen enligt stadgarna ska var högst två ledamöter. Det ska vara LÄGST två ledamöter:

§ 26 Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Numreringen av motionerna i dagordningen stämmer inte fullt ut överens med numreringen i underlaget. Gå på rubrikerna i dagordningen och leta fram rätt motion i underlaget. – Vi ber om ursäkt för våra fel och tack till alla som påtalat dessa!

FÖRENINGSSTÄMMAN 2020

Som tidigare meddelat blir årets stämma ingen fysisk stämma utan genomförs med poströstning. Materialet för poströstningen delas ut 25-26 maj och kan även hämtas här under rubriken STYRELSEN. Alla som lämnar in frågor till styrelsen senast 5 juni får svar senast 10 juni.

STÄDNING AV GARAGET

Garaget städas 19 och 20 maj. Se anslag i garaget.

BETRÄFFANDE “PANTA-PÅ”

Vårt miljörum är nu upplagt som “offentligt” så nu ska det fungera för alla de som eventuellt tidigare haft problem att hitta det. Det heter Brf Vingen

HOPPSAN, DET BLEV LITE FEL…

Ni har säkert upptäckt att hälften fattades i artikeln om Panta På-appen. Här har du hela artikeln. Finns även på anslagstavlan i miljörummet.

HAR DU HÖRT TALAS OM PANTA PÅ-APPEN??

Om du kanske rent av redan använder den så behöver du inte läsa mer. Men för dig kan vi berätta att Vingens Miljörum nu är registrerat som återvinningsstation i appen. Om du inte känner till appen så föreslår vi att du på datorn, eller i mobilen, går in och söker på www.pantapa.se och läser där och registrerar dig.

Det blir lite långt att berätta allt här i Flygbladet. Men tanken är att du ska spara dina förpackningar och scanna dem när du slänger dem i vårt Miljörum, eller vid någon annan registrerad återvinningsstation. (det går bara att scanna när du är på plats vid en station) Då får du pant för de produkter som, i dagsläget, finns registrerade hos “Pantapå”. (De fyller på med nya hela tiden). Du kan också få 1 krona per styck i pant för upp till 5 andra förpackningar per vecka. Den panten står Panta På för. Panten kan du sedan få som pengar eller kuponger direkt i mobilen. Visst är det smart!! Här nedan listar vi hur enkelt det är – i tre steg:

STEG1 Gå till den närmaste återvinningsstationen som finns på kartan i appen – där finns nu även Vingens Miljörum.

STEG 2 Skanna streckkoden på förpackningen du vill återvinna med appen när du står vid återvinningsstationen.

STEG 3 Få pantvärdet – pengar eller kuponger – direkt i mobilen.