PROBLEM MED GÄSTLÄGENHET 2

F n kan vi inte visa varken information eller kalender för gästlägenheten på Pilotgatan 26. Vi hoppas att kunna lösa problemet så snart som möjligt. Under tiden, om du söker information om denna lägenhet eller vill boka den, v g mejla till bokning@vingen.com.

BYTE AV SPISKÅPA

Från 1 april i år har du möjlighet att få bidrag vid byte till en ny spiskåpa. Spiskåpan skall vara avsedd för lägenhet och vara försedd med justerbar ventil. Ansökningsblankett finns under Blanketter och Avtal.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2022

Välkommen till Brf. Vingens föreningsstämma 2022. Stämman äger rum 31 maj 2022 kl 19.00 i Kulturhuset, Skarpnäcks Allé 25. OBS! Ändring av datum.  Kaffe och smörgås serveras från kl 18.00.

Kallelse med dagordning finns på den gamla anslagstavlan. Årsredovisning och övriga handlingar till stämman delas ut i brevlådorna i god tid före stämman.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

TERRASSRENOVERING

Nu påbörjas renoveringen av terrasserna ovanför Coop.

SOPSUGSPROBLEM

Sopsugssamfälligheten meddelar att det uppstått lite tekniska komplikationer vilket medför att uppstarten av sopsugen försenas något. Vi meddelar när problemet har lösts och vi återigen kan ta sopnedkasten i bruk.

SKYDDSRUM

Styrelsen har fått en del frågor angående våra skyddsrum. Vi har fem skyddsrum i Vingen. Alla finns i garagebyggnaden. Rummen inspekterades av myndigheterna för något år sedan och godkändes utan anmärkningar. De är klara att iordningsställas inom 48 timmar om så krävs. Vi ska säkerställa att detta fortfarande är möjligt trots den kommande renoveringen av garaget.

INFORMATION GÄLLANDE NATTARBETE

Vid byte av sopsugsledning över korsningen Skarpnäcks Allé/Pilotgatan kommer arbetet bedrivas nattetid.

v. 9 28/2-1/3, 1/3-2/3, 2/3-3/3.

Arbetet beräknas pågå mellan kl 21.00 – 05.00.

RADONMÄTNING

Nästa vecka är det dags för radonmätning, styrelsen har givit Hemkomfort AB i uppdrag att utföra detta. Dom kommer avisera denna vecka och utplacering av radondosor sker under nästa vecka. Radondosorna ska placeras enligt instruktion från entreprenören och ska vara utplacerade under 2 månader för att korrekta värden ska kunna samlas in.

De lägenheter som är aktuella för mätning kommer aviseras. Alla lägenheter med direkt markkontakt samt ytterligare 20% av trapphuset (en per våning) kommer aviseras. Mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum.

BOKNINGSPROBLEM

Tyvärr upplever vi problem med nya bokningar i en del av våra tvättstugor. De som redan bokat kommer dock in på den bokade tiden. Du kan boka i någon av våra grovtvättstugor tills problemet lösts.

SOPSUGSRENOVERINGEN

Som Vingen tidigare meddelat ska sopsugen renoveras och för vår del betyder det att växter och träd tas bort från Pilotgatan 11-17 eftersom sopsugsledningar ligger på vår mark på dessa ställen. Inga andra träd i Vingen kommer att tas bort och så snart sopsugen är klar kommer allt att återställas. I Flygbladet, i våra trapphustavlor och på hemsidan får du klara besked om vad som gäller. Vill du veta mera, kontakta styrelsen på info@vingen.com. Det är bättre än att felaktiga rykten sprids på Facebook och andra sociala medier.