Felanmälan

Christer har semester. Vid felanmälan (endast brådskande fall) ska du använda tel nr 08-6047550 och inte felanmälan på hemsidan.

Continue Reading

SENA AVIER

 HSB är försenade med avgiftsavierna för det kommande kvartalet. Dessa skickas ut under nästa vecka. Med anledning av detta vill styrelsen meddela att inga påminnelser eller inkassokrav kommer att skickas till boende som betalar in AVGIFTEN FÖR JULI UNDER JULI MÅNAD.  Trevlig midsommar!

Continue Reading

Extra sopning!

Denna vecka kommer det att göras en extra sopning av vissa av våra gångstråk. Detta eftersom det blev väldigt mycket skräp efter rengöringen av tegelmurarna tidigare i våras. I slutet av veckan klipps även gräset överallt.

Continue Reading

FÖRENINGSSTÄMMAN

Val till styrelsen: Omval av Cathis Neidenmark, Gunnar Karlsson och Göran Vogel. Nyval av Per Samuelsson och Emilija Mandri. Brita Zellhann och Mary Ann Sörensen kvarstår i styrelsen. Vid styrelsens konstituerande möte omvaldes Mary Ann till ordförande. Läs mer om föreningsstämman och den nya styrelsen i nästa nummer av Flygbladet.

Continue Reading