ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Nu är protokollet från årets föreningsstämma klart och finns tillgängligt på Vingens kontor. Protokollet delas ut med Flygbladet den kommande helgen.