OBS! – OBEHÖRIGA I TRAPPHUS OCH GARAGE

Det har, på några ställen, uppmärksammats att någon/några petat in papper i våra portlås för att hålla dem upplåsta. Vi utgår ifrån att detta inte gjorts av boende utan av obehöriga som vill få tillträde till våra trapphus. Vi ber samtliga boende att vara MYCKET observanta på att portarna går i lås och att obehöriga inte uppehåller sig i trapphusen. Det verkar vara ungdomar och man kan mycket väl prata med dem och tala om att de inte får vara där, om man stöter på dem. Man kan göra detta om man pratar med dom lugnt och stilla och med auktoritet som vuxen. Upptäcker ni uppställda portar ber vi er att rensa låsen omgående! 

Ungdomar i garaget

Vi har även uppmärksammat att ett gäng ungdomar från tid till annan tar sig in vårt garage. Om du ser dom, anmäl det genast till Christer. Om ni misstänker brott, ring genast polisen 112.