SOPSUGSPROBLEM IGEN

Sopsugen i Skarpnäck har återigen vatteninträngning i systemet och anläggningen kommer att tas ur drift. När detta sker är lite oklart. Kärlen håller f n på att ställas ut i hela Skarpnäck.

  • Under stilleståndet placeras kärl och containers ut enligt tidigare.
  • Sopschakten i era fastigheter kommer att kontrolleras och bekräftas tomma, därefter stängs/plomberas inkastluckan.
  • Under stilleståndet får luckorna ej öppnas och avfall får ej slängas däri.

För närvarande finns ingen tidsplan för när anläggningen återigen kan tas i drift men vi kommer att hålla er uppdaterade.