SOPSUGSRENOVERINGEN

Som Vingen tidigare meddelat ska sopsugen renoveras och för vår del betyder det att växter och träd tas bort från Pilotgatan 11-17 eftersom sopsugsledningar ligger på vår mark på dessa ställen. Inga andra träd i Vingen kommer att tas bort och så snart sopsugen är klar kommer allt att återställas. I Flygbladet, i våra trapphustavlor och på hemsidan får du klara besked om vad som gäller. Vill du veta mera, kontakta styrelsen på info@vingen.com. Det är bättre än att felaktiga rykten sprids på Facebook och andra sociala medier.