Till boende på Fallvinden och Styrspaken

Som ni säkert har märkt så går tyvärr asfalteringsarbetet långsammare än vad som var planerat. Den plötsligt, oberäknade, anlända vintern har ställt till problem för NCC, både vad gäller förberedelser och slutförande. Den senaste rapporten jag fått ger vid handen att man ska försöka göra en del asfaltering under denna vecka (v 45). Förmodligen blir det också en del under kommande vecka (v 46). Mängden snö och temperaturen är det som är helt avgörande.

Fortfarande jobbar vi efter planen att arbetet skall vara slutfört under första halvan av november. Men det förutsätter att tjälen inte går ner i marken. Händer det så måste arbetet tyvärr skjutas upp till efter vintern för att resultatet ska bli bra. Jag hoppas på er förståelse och ert fortsatta tålamod.

Cathis Neidenmark,, Mark- och Trädgårdsansvarig

Frågor besvaras efter bästa förmåga på mail: tradgard@vingen.com