MOBIL MILJÖSTATION

Nu är det återigen dags för besök av den mobila miljöstationen, nämligen måndagen 9/4 kl 20-20-45 på Pilottorget. Där kan du lämna målarfärg, kemikalier m.m.