STÖRANDE ARBETE PÅ GATAN

Sopsugssystemet är trasigt och Byggbröderna AB håller på att laga detta nu. De meddelar att det kommer att medföra en del störande buller nattetid 9-15/4. Då de inte kan schakta i korsningen dagtid pga den frekventa busstrafiken måste en del av arbetet utföras nattetid.