BETRÄFFANDE BEVATTNING PÅ VÅRA GÅRDAR

Trivselträdgårdar har i uppdrag att vattna våra planteringar när det finns ett extremt behov, inte annars. De har dessutom ett garantiuppdrag (som föreningen betalar för) vilket innefattar bevattning av nyplanterade växter (upp till 2 år) för att de ska kunna rota sig ordentligt och inte dö. De får givetvis inte vattna om det råder aviserat/officiellt bevattningsförbud från Stadsdelen.

VI HAR KONSTATERAT ATT NÅGON ”VÄN AV ORDNING” GÅR OCH STÄNGER AV SPRIDARE OCH BEVATTNINGSANLÄGGNINGAR PÅ GÅRDARNA.  LÅT BLI DET!!

Du riskerar att kosta föreningen stora pengar om de nyplanterade växterna dör!!! Trivselträdgårdar har koll på var de bevattnar och hur länge. De låter inte spridare och annat stå på längre än nödvändigt. Men det är oerhört viktigt att de växter som behöver får bevattning. 

Cathis Neidenmark, Mark- och Trädgårdsansvarig