BREV OM INGLASNING

Nordiska Inglasningar har i dagarna skickat ut brev till en del boende varav det kan uppfattas som att detta görs i samarbete med Vingen. DETTA ÄR INTE FALLET. Vingens styrelsen har flera gånger i kontakter med företaget gjort klart att Vingens namn inte får användas i reklamutskick.