SOPHÄMTNINGEN I JULHELGEN

Sopsamfälligheten meddelar följande:

Under perioden fram till den 10 januari 2021 har Sopsam aktiverat extra ronderingar, dvs en utökad bemanning för kontroll och städning runt utställda sopkärl och containers i Skarpnäck. Detta är dock en temporär åtgärd för att få det rent och fint fram till Trettondagen. Extra bemanning innebär extra kostnader varför vi vänder oss till er, samtliga delägare, med uppmaning om att sprida följande information till sina boende, anställda, kunder och leverantörer:

Det är förbjudet att lämna hushållssoporna utanför de utställda plastkärlen respektive containrarna. Locken på kärlen samt luckorna till containers ska hållas stängda. Soppåsar ska vara knutna och får fördelas jämnt över samtliga utställda kärl. Kärl får inte fyllas över brädden. Är det närmaste sopkärlet fyllt får man gå till ett annat, alternativt avvakta tills tömning har sket. Sopor som råkar trilla ut får man plocka upp. Vuxna och friska ska hjälpa äldre och rörelsehindrade. Alla ska hjälpas åt att hålla det städat och fint där man bor eller jobbar.

Beträffande grovsopor och källsorterade fraktioner – samma regler gäller även här – inget avfall utanför sopkärlen som står i miljöstugorna. Allt som lämnas utanför debiteras separat och innebär extra utgifter för fastighetsägaren. Blanda inte ihop fraktionerna. Håll det rent och fint i miljöstugorna.