TRÄDGÅRDSAVFALL

VIKTIG INFORMATION!!Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att slänga någonting annat än växter och jord i vår trädgårdskompost bakom garaget. Vi får betala extra för allt annat material som hamnar där. INGA KRUKOR, PÅSAR ELLER ANNAT!