SOPNEDKASTEN ÖPPNAS PÅ FLERA STÄLLEN

I går 17 februari tog Sopsamfällighetens styrelse ett beslut om att öppna upp sopnedkasten i bl a Vingen, utom på dom ställen som ska repareras, för vår del Gondolgatan P36 – G9 (utanför garaget), här fortsätter boende med att kasta i kärl. Samtliga kärl i Vingen kommer att stå kvar (men inte tömmas) till den 15 mars, p g a dom ev regnvattenmängder som ev kan komma framöver, då kanske vi måste stänga inkasten igen