SOPSUGSPROBLEM

Sopsugssamfälligheten meddelar att det uppstått lite tekniska komplikationer vilket medför att uppstarten av sopsugen försenas något. Vi meddelar när problemet har lösts och vi återigen kan ta sopnedkasten i bruk.