STÄDNING AV GARAGET

Garaget städas 19 och 20 maj. Se anslag i garaget.