TILL ER SOM SLÄNGER FIMPAR!

På vissa ställen i föreningen finns det boende (eller deras besökare) som slänger ut fimpar från balkonger och loftgångar. I vissa planteringar och på specifika ställen på vissa förskolegårdar(!!!) ligger det nu, efter snösmältningen, mängder. Det är inte heller helt omöjligt att, med uteslutningsmetoden räkna ut varifrån de kommer. Men vi börjar med en allmän uppmaning till er rökare och era vänner: TA HAND OM ERA EGNA FIMPAR!!!