TILLGÅNG TILL BASTUN

F.n. har vi inte möjlighet att aktivera nya taggar till bastun. Alla befintliga taggar fungerar dock. Vi jobbar med frågan och hoppas att lösa problemet inom kort.