BYTE AV SPISKÅPA

Från 1 april i år har du möjlighet att få bidrag vid byte till en ny spiskåpa. Spiskåpan skall vara avsedd för lägenhet och vara försedd med justerbar ventil. Ansökningsblankett finns under Blanketter och Avtal.